De extreme toename in plastic gebruik van afgelopen decennia heeft ertoe geleid dat plastic zwerfafval een enorm probleem is geworden voor huidige en toekomstige generaties. Het onverantwoord gebruik van single-use en slechte verwerkingsinfrastructuur heeft een vuilnisbelt (plastic soep) van onze natuur, kusten, zeeën en oceanen gemaakt. Deze toename in zwerft plastic raakt niet allen de natuur, gezondheid en de leefomgeving van dieren en zeeleven, maar ook onze gezondheid. Het inslikken van plastic deeltjes door dieren zorgt er namelijk voor dat het direct in onze voedselketen terecht komt. Wij eten daardoor al 5 gram plastic per week, dat is de hoeveelheid van een creditcard!

Plastic voorlichting op school voor de nieuwe generatie

We moeten ervoor zorgen dat de nieuwe generatie weet hoe ze goed om moeten gaan met plastic en dat zich bewust zijn van de impact als we dat niet doen.

Het gebruik van single-use plastic moet omlaag!

Momenteel wordt er geschat dat er tussen de 100 en 150 miljoen ton plastic afval in onze oceanen en zeeën ronddrijft. Die onvoorstelbare hoeveelheid wordt aangevuld met een hoeveelheid van 11 olympische zwembaden plastic per uur. Als we nu niks gaan doen aan dit probleem zal er in 2050 meer plastic dan vis in onze oceanen zitten!

Beter plastic recyclen

Voordat plastic gerecycled kan worden moet het eerst worden gesorteerd. Doordat er heel veel soorten plastic zijn met verschillende kleurstoffen, chemische toevoegingen en mix van materialen is dit een lastig proces. Wereldwijd wordt slechts 5% van al het geproduceerde plastic gerecycled. Als we plastic op grote schaal blijven gebruiken moeten we beter gaan recyclen, anders zal zelfs het ingeleverde plastic onbruikbaar blijven en als afval enorm toenemen.

Verspreiden bewustwording

Door met familie en vrienden het te hebben over het probleem en de oplossingen werk je direct mee aan het verspreiden van de boodschap: plasticafval veroorzaakt grote problemen voor de toekomst van onze wereld, gezondheid en samenleving. Door meerdere personen in ieder zijn of haar omgeving bewust te laten worden van het probleem werk je direct mee aan de oplossing!

Carrière

Bewustwording sessies door ambitieuze jonge ondernemers tegen plastic afval kan de jeugd op vroege leeftijd inzicht geven dat er veel carrièrekansen zijn die impact maken in het oplossen van het plasticprobleem. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de innovaties en oplossingen voor het recyclen van plastic. Door hier al op basisscholen over te praten en lessen over te organiseren kan deze bewustwording vroeg in gang worden gezet om impact te maken op het plastic probleem en de gezondheid van de natuur!

Plastic curriculum van Kings of the Ocean

Kings of the Ocean heeft een interactief lespakket ontwikkeld voor basis en middelbaar onderwijs waarbij de jeugd wordt uitgedaagd over manieren hoe de plastic soep kan worden bestreden, wat ze zelf kunnen doen en hoe we met zijn alle het gebruik van “single-use plastic” kunnen verminderen. Er wordt op leuke en grappige manieren uitgelegd, hoe plastic beter kan worden gerecycled en hoe de bewustwording van het probleem kan worden verspreid. Zo wordt er ingegaan op welke materialen en voorwerpen voor de meeste problemen zorgen en hoe deze materialen en voorwerpen kunnen worden vervangen door alternatieven.

Onze wereld is te mooi om te laten vervuilen door plastic. Door samen met de jeugd impact te maken zorgen we voor een fijne leefomgeving voor nu en alle toekomstige generaties. Alleen samen kunnen we iets doen aan de plastic soep. Meer weten over een gastles op jouw school? Stuur ons een bericht en we komen snel bij je terug!